Vad vi gör

SÖNDAGSGUDSTJÄNST kl 16.00

Varje söndag ses vi på Bergstgatan 59 i närheten av Kronobergsparken.
Kommer man lite innan kl 16.00 finns the och kaffe och möjlighet att hälsa på någon från församlingen.
Gudstjänsten inleds ofta med lovsång, med möjlighet att ge kollekt. Innan predikan går barnen upp några trappor till söndagsskola, där
vi berättar berättelser ur Bibeln, leker lekar och pysslar. Predikningarna ges från ledare i församlingen med en och annan gäst utifrån, ofta har vi någon längre temaserie som pågår några veckor eller månader. Det finns möjlighet att få hjälp i bön för vad som helst som ligger på ens hjärta efter predikan. När gudstjänsten har rundats av äter vi kvällsmat tillsammans.

SMÅ GRUPPER

Utöver söndagarna försöker vi träffas i varandras hem i mindre grupper någon gång varannan vecka.
När man träffas i mindre sällskap är det ofta lättare att dela livets lite djupare skikt och att få längre tid att prata med
varandra än vad som hinns med på söndagarna. Grupperna har lite olika fokus, så är du intresserad får du gärna
prata med någon av ledarna för att få mer information.