Vad vi gör

SÖNDAGSGUDSTJÄNST kl 16.00

Varje söndag ses vi på Bergstgatan 59 i närheten av Kronobergsparken.
Kommer man lite innan kl 16.00 finns the och kaffe och möjlighet att hälsa på någon från församlingen.
Gudstjänsten inleds ofta med lovsång, med möjlighet att ge kollekt. Innan predikan går barnen upp några trappor till söndagsskola, där
vi berättar berättelser ur Bibeln, leker lekar och pysslar. Predikningarna ges från ledare i församlingen med en och annan gäst utifrån, ofta har vi någon längre temaserie som pågår några veckor eller månader. Det finns möjlighet att få hjälp i bön för vad som helst som ligger på ens hjärta efter predikan. När gudstjänsten har rundats av äter vi kvällsmat tillsammans.

SMÅ GRUPPER

Utöver våra gudstjänster ses vi även hemma hos varandra i mindre grupper mellan 5-10 personer vanligtvis, som vi kallar hemgrupper helt enkelt.

Det finns även möjlighet att ses i ännu mindre konstellationer, grupper av tre, som på ett speciellt sätt tar ansvar för varandra och där man kan dela sånt som kanske inte ma känner sig bekväm att göra i större grupper. Dessa grupper kallar vi omsorgsgrupper.

Tanken är att alla ska ha möjligheten att finnas i en grupp där vi försöker peppar varandra, delar livet – the good and the bad. Vi ber för varandra, läser Bibeln ihop och ställer frågor som syftar till att få oss att fundera kring hur det kan se ut att följa Jesus i vår vardag.

Är ni intresserade av att veta mer om våra hemgrupper eller omsorgsgrupper stanna kvar efter en gudstjänst och prata med någon som är med i församlingen.