Vad vi tror

Evangeliet
det glada budskapet – är de goda nyheterna att Guds rike genom Kristus har kommit in i historien för att förnya hela världen. När vi tror och litar på Jesu verk och liv (snarare än våra egna) för vår relation med Gud så kommer Guds rikes kraft över oss och börjar verka genom oss.

Förändrade människor.
De goda nyheterna om Jesus Kristus förändrar människor inifrån och ut. Kristus ger oss en radikalt ny identitet och befriar oss från såväl självrättfärdighet som självfördömelse. Han gör oss fria att acceptera de människor vi en gång exkluderade, och att bryta bundenheten i saker (även bra saker) som en gång var vår drivkraft. Evangeliet gör oss välkomnande och respektfulla mot dem som inte delar vår tro.

Inverkan på staden.
Vi tror inte att någonting kan beröra, förändra och upprätta vår stad mer än spridningen av tron på Jesus Kristus. Tron förnyar individers liv och skapar såväl hopp som syfte för hela grannskap. När de goda nyheterna berör personer får de dem att ödmjukt tjäna andra och staden på alla möjliga sätt. Den förvandlande kraften frigör också kärlek till dem som i våra ögon en gång inte var ”älskvärda”.

Gemenskap.
De goda nyheterna skapar en ny gemenskap som inte bara ger näring till enskilda personer utan också fungerar som ett tecken på Guds kommande rike. Uppdelningar mellan folk, klasser och kulturer bryts ner och ett sant helande upplevs när människor förenas i Kristus.

Rörelse.
Vi vet att en enda församling inte kan betjäna och omfamna den här staden med alla olika människor och behov. Därför väljer vi att vara en del av en rörelse där vi överlåter oss till att plantera hundratals nya församlingar, alltmedan vi hjälps åt att upprätthålla syftet med och hälsan i de församlingar som redan existerar.

Tjänande.
Bibeln lär oss att göra allt för att vår stad och dess invånare ska blomstra. Därför är vi kallade att tjäna vårt samhälle och vår stad. Vi kommer att leta efter tillfällen att använda våra gåvor och resurser för att möta andras behov. Vi kommer också att försöka göra avtryck i vår värld när vi är överlåtna till att arbeta för rättvisa och rättfärdighet, för de ”kraftlösa” eller de som inte kan föra sin egen talan.

Förnyelse.
Vi tror att evangeliet har en djup, livgivande och sund påverkan på allt liv, men speciellt inom de områden som formar våra samhällen, som konst-arterna, näringsliv, politisk styrning, medier och utbildning. Vi vill uppmuntra och stödja kristna inom de här områdena att vara ljus där de uppfyller sitt av Gud givna kall att påverka sin omgivning och sin värld.